Arbeta hos oss

Det är våra medarbetare som genom affärsmannaskap och hög teknisk kompetens kontinuerligt utvecklar befintliga och nya hållbara affärer. GEVEA arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet i hela organisationen. Vårt fokus på blandade team är en förutsättning för fortsatt långsiktig tillväxt. Hos oss arbetar vi med försäljning av både egentillverkade produkter och lösningar samt starka varumärken från ledande leverantörer i sina respektive nischer. Vår vardag omfattar allt från kundkontakt, teknisk problemlösning, inköp, produktion, logistik och distribution. 

Addtechs egen affärsskola

Inom Addtech är det bolagen själva som ansvarar för att säkerställa rätt kompetenser och att rekrytera nya medarbetare. Addtech Academy, koncernens egna affärsskola, skapar utrymme för personlig och professionell utveckling. Affärsskolan vänder sig till samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskultur, vidareutveckla affärsmannaskap samt öka graden av professionalism bland medarbetarna.

Intern ledarförsörjning

Internrekryteringen är Addtechs viktigaste verktyg för ledarförsörjning. För oss är det självklart att det ska finnas en möjlighet till fortsatt karriär inom koncernen. Många företagsförvärv gör att Addtech löpande får in duktiga och drivna entreprenörer men också många skickliga medarbetare. Med rätt matchning och stöd kan dessa personer utvecklas ytterligare i organisationen. Många personer i ledande ställning i koncernen har börjat sin karriär inom något av Addtechs 140 bolag.

Intresserad?

Lämna din intresseanmälan till oss! Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med talanger och specialister inom olika kategorier. Skicka ett mail!