GHF-S 12 20A

Artikelnummer: 2059610

Högeffektsäkring typ GHF-S har samma mått som den ordinarie säkringspatronen och passar direkt i L33 apparaten. Säkringen tillverkas för både 12 och 24 kV patronrörsavstånd. Högeffektsäkringens karakteristik är anpassad för att tillmötesgå högt ställda krav på korta frånkopplingstider i 100 mS området, (s.k. sverigesäkring). Säkringen har högre brytförmåga än vad som normalt förekommer i 10-20 kV friledningsnät. Säkringskonstruktionen ger låg kopplingsöverspänningsstöt. 24 kV säkringen kan därför utan problem användas i 12 kV anläggningar. Säkringen har utlösningsindikering vilken tydligt markerar utlöst säkring.
Artikelnummer
Namn
Spänningsnivå (kV AC)
Märkström (A)
Gränsström (A)
2059610
GHF-S 12 20A
*
-
-