Säkringsapparater

GEVEA tillverkar säkringsapparater i olika utförande, anpassade för modern linjebyggnadsteknik för eldistribution och järnväg. Men den flexibla konstruktion gör att de givetvis passar bra även på gamla anläggningar. Säkringsapparat SKS levereras som en färdigmonterad trepolig enhet för vertikalt montage. Den levereras i hopfällbart utförande, vilket underlättar transport och hantering. Frånskiljarsäkring L33 levereras som enpoliga enheter för montage på separat balk. Säkringsfrånskiljare LKI är säkringsapparat L33 med en påbyggd frånskiljare. Leveras som trepolig enhet, fabriksmonterad på s.k. Bertilregel. Kan kombineras med olika typer av ventilavledare, gnistgap och säkringar. Finns för 12 och 24 kV säkringsstandard. För att erhålla lätta men ändå starka konstruktioner, är säkringsapparaternas plåtdetaljer tillverkade i profilerad stålplåt och varmgalvaniserade. Kan levereras med olika typer av isolatorer. Som standard levereras säkringsapparaterna med hydrofobisk gjuthartsisolatorer, för att erbjuda de bästa isolationsegenskaperna vid svår miljö. Säkringshållarens kontaktdelar är konstruerade för att fungera under svåra förhållande utan att påverkas av yttre miljö eller höga temperaturer. Säkringshållarnas kontakttryck säkerställs av materialets fjädrande egenskaper i kombination med en rostfri syrafasta tryckfjäder. Detta garanterar hög driftsäkerhet i kombination med olika säkringstyper.