TG-Säkringar

Smältmetall typ TG är avsedd att användas för frånskiljarsäkringar L33 utrustade med utkastarfjädrar. Smältmetall TG består av en smälttrad inlagd i ett vattenbeständigt rörmaterial, som är starkt gasavgivande då det utsätts för brytljusbågen. Smällmetallen är försedd med mjuka litzanslutningar för enkel anslutning till utkastarfjädrarna. TG smältmetallen har erforderlig mekaniskt styrka för att klara de dragpåkänningar som utkastarfjädrarna ger. Smältmetallen har samma dimensioner oberoende av spänningen. TG har låg spridning kring medelkurvan. Selektivitet kan alltid påräknas mellan två intilliggande säkringsstorlekar när dessa utnyttjas som kortslutningsskydd. Används säkringen som överbelastningsskydd bör den större säkringen ha en märkström om minst 1.5 gånger den mindres. Smällmetallen tillverkas i olika tröghetsgrader och med märkströmmar.